Bruker- og kjøpsvilkår

Vilkår for kjøp

Livsstilsendring gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

Angrefrist for privatpersoner og kurs med angrefrist annonsert

På kurs som annonseres med 10 dagers åpent kjøp (angrerett) gjelder denne angreretten fra kjøpsdato, med mindre vi har annonsert at vi gir 10 dagers angrefrist fra kursets startdato. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.

Angrefrist for bedriftskunder: Kurs, konsultasjoner og medlemstjenester

Våre medlemstjenester, kurs og konsultasjoner som selges til bedriftsmarkedet, har ikke angrefrist med mindre dette har blitt opplyst av selger eller informasjon om angrefrist er gitt under kjøpsprosessen/på kjøpssiden. Eventuell angrefrist vil kun gjelde i henhold til de betingelser som er gitt på kjøpssiden eller i kjøpsprosessen.   Dersom du som forbruker/privatperson kjøper produkt tilpasset bedriftsmarkedet, vil du likevel ha 10 dagers angrerett. Full refusjon forutsetter at du ikke har benyttet deg av tjenesten før det har gått 10 dager. Dersom du velger å benytte deg av tjenesten (f.eks. logger inn i kursportalen eller facebook-gruppen) før 10 dagers angrerett-perioden har utgått, vil du bli belastet for tjenesten du har rukket å motta, dersom du angrer. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten for forbrukere utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.

Garantier

Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen. Ved bruk av garantien blir all tilgang til kursportalen og tilhørende tjenester stoppet som følge av tilbakebetalt kursbeløp.

Betaling  

Betaling skjer kun via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr ikke faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Stripe og Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.  

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett  

Opphavsrett © tilfaller Livsstilsendring. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på OSTARA sine nettsider og portaler.   Betingelser for bruk av portalens innhold   Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. Livsstilsendring produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.   Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Livsstilsendring. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.   Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.
Livsstilsendring tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.

Konfidensialitet  

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for Livsstilsendring. Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller
Livsstilsendring-teamet holdes strengt konfidensielt.

Sikkerhet & Personvern  

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Livsstilsendring garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice.

Ansvarsbegrensing  

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.   

Avlysing og utsettelse

Livsstilsendring forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor Livsstilsendrings kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse fra Livsstilsendrings initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt

Begrensning og ansvar  

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen  

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse  

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Livsstilsendring kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning  

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel  

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur  

Er Livsstilsendring forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er
Livsstilsendring fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der
Livsstilsendring refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

Kontaktpersoner og kontaktinformasjon for selskapet er som følger:

E-post: tove@livsstilsendring.life
Tove Åsum Forwald
Org.nr: 989 984 497   
Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.